Entree naar goed doel

Home / nieuws / Entree naar goed doel
Entree naar goed doel

Een gedeelte van de opbrengst van de tuin (entree) gaat naar de Stichting Moeder en Kind in Cape Maclear in Malawi. Daar is onze dorpsgenoot Jeannette van Os werkzaam als tropenarts.

Op 16 februari 2006 werd door de ouders van Jeannette een stichting opgericht die de naam kreeg: “Moeder en Kind in Cape Maclear”.
De stichting heeft de volgende doelen:

  • de zorg voor zwangere vrouwen en kinderen tot en met de leeftijd van vijf jaar in Cape Maclear, Malawi, te verbeteren;
  • steun en voorlichting te verlenen ter bevordering van duurzame ontwikkeling van bedoelde zorg;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

  • medische zorg aan te bieden in het behandelcentrum in Cape Maclear;
  • voedingsprogramma voor kinderen tot 12 jaar.

jeannette-2014-07-14